1. Brifing klijenta

Jedan od uobičajenih prvih zadataka koje LeadNet ima je da obavi veoma detaljan brifing po pitanju tražene pozicije(a). Moramo da razumemo način na koji kompanija funkcioniše i tačnu svrhu radnog mesta za koje se traži odgovarajuća osoba. Naš cilj je da dobijemo bolji uvid u zahteve koji se odnose na poziciju i kandidate, kao i neophodne kvalifikacije i kvalitete koji se traže. Ovo predstavlja osnovu kako za naše planiranje tako i za realizaciju projekta. To osigurava da se izbegnu nesporazumi i da se dogovore neophodne tačke na koje se stavlja akcenat. U ovoj fazi treba definisati određeni skup kompetencija i kriterijume selekcije.

Ethical
Ethical

2. Analiza tržišta, targetiranih kompanija

Proces traženja otpočinje detaljnom analizom tržišta. U zavisnosti od specifičnosti regiona i industrije u kojoj se vrši pretraga LeadNet kreće da organizuje svoje resurse kako bi obavio sistematsku strukturiranu pretragu tržišta i izvora. U ovoj fazi LeadNet priprema spisak targetiranih kompanija koje će biti korišćene kao izvor potencijalnih kandidata.

3. Mapiranje kandidata / priprema šire liste

Dalje u procesu traganja LeadNet priprema listu identifikovanih kandidata. U ovoj fazi ni jedan od kandidata ne biva kontaktiran. Potom se o listama razgovara sa klijentom i on mora biti fino podešen i odobren od strane klijenta. LeadNet poštuje zaštitu ličnih podataka, ne samo u ovoj, već i u svim ostalim fazama procesa.

Ethical
Ethical

4. Procesuiranje / procena

Nakon odobrenja šire liste sledi faza intervjua. LeadNet koristi lični intervju kao svoju osnovu alatku za procenu. Polustrukturirane lične intervjue će obaviti iskusni konsultant što treba da osigura da kandidati odgovaraju zahtevima za traženu poziciju. Intervju takođe treba da osigura da bi takva promena predstavljala odgovarajući korak za kandidata po pitanju njegovih profesionalnih očekivanja i ciljeva.

5. Prezentacija uže liste kandidata

Kao rezultat faze intervjuisanja, LeadNet će predstaviti klijentu 3-5 kandidata sa uže liste. Za svakog kandidata sa uže liste LeadNet priprema detaljan izveštaj koji će pomoći klijentima da bolje razumeju radno iskustvo i kvalifikacije, umeća i kompetencije svakog od kandidata, koji se nalazi na užoj listi, kao i da se bolje pripreme za razgovor sa njima. Dalji tempo procesa biće definisan od strane predstavnika klijenta. Predstavnici LeadNet-a će imati mogućnost da, po zahtevu, na ovim inicijalnim sastancima predstave i potpomognu proces koji je u toku.

Ethical
Ethical

6. Ponuda i pregovori

Proces je završen nakon što izabrani kandidat potpiše Pismo o angažovanju. Tokom faze pripreme ponude i pregovora oko uslova ugovora LeadNet je tu da pruži neophodnu podršku obema stranama kako bi taj proces bio brži, efikasniji i pre svega uspešan.