Slađana Ginić

Vlasnik i direktor

Nakon 15 godina bogatog iskustva u snažnim internacionalnim kompanijama, čija je profesionalna delatnost proces direktnog traženja (executive search), Slađana je odlučila da u aprilu 2018. godine osnuje sopstvenu kompaniju pod nazivom Leadnet d.o.o. – Leadership Networking. Ona je odlučila da nastavi da se bavi granom delatnosti direktnog traženja (executive search) i da ostane fokusirana na rukovodeći kadar, vodeće i srednje rukovodeće pozicije.

Pre nego što je osnovala Leadnet-a Slađana je pet i po godina rukovodila beogradskom kancelarijom firme Amrop Adria. Pored Srbije rukovodila je i projektima širom Jadranske regije, ali takođe i globalnim projektima, u zavisnosti od potreba klijenata.

Počela je da radi u oblasti konsaltinga 2003. godine, poslujući u drugoj međunarodnoj kompaniji koja se bavila procesom direktnog traženja (executive search), u kojoj je radila deset godina. Slađana je igrala važnu ulogu u različitim projektima direktnog traženja (executive search), kako za interne tako i za eksterne potrebe. Bila je korporativni instruktor za proces direktnog traženja (executive search) i sprovođenja intervjua za sve novo zaposlene i redovno je održavala obuku na raznim lokacijama. Slađana poseduje dobro razumevanje srpskog tržišta, a takođe veoma je dobro upoznata sa tržištem Jugoistočne Evrope i drugim evropskim tržištima.

Slađana je otpočela svoju karijeru u spoljnoj trgovini. Bila je odgovorna za aktivnosti uvoza-izvoza i održavala je odnose sa kupcima i dobavljačima iz mnogih evropskih zemalja. Godine 2001. promenila je smer svoje karijere ka ljudskim resursima. Pre nego što je krenula da se bavi konsaltingom iz oblasti ljudskih resursa, Slađana je bila Direktor ljudskih resursa jedne od tada najvećih kompanija koja se bavila proizvodnjom napitaka.

Katarina Anđelković

Poslovni asistent

Katarina se pridružila kompaniji LeadNet u novembru 2018. godine kao Poslovni asistent. Ona pomaže i pruža svu potrebnu podršku u projektima procesa direktnog traženja (executive search) i predstavlja glavnu tačku kontakta za kandidate.

Katarina je student Kliničke psihologije na Filozofskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom njenih studija, stekla je široko znanje u raznim oblastima psihologije, od kojih su neke studije individualnih razlika, emocija i ličnosti, procene i psihopatologija. Kao deo studija Katarina je obavila višestruke eksperimente i ispitivanja, gde je bila koautor istraživačkog rada i ko-kreator testa ličnosti za merenje interkulturalne osetljivosti. Tokom ovog perioda stekla je znanje u procesu i metodologiji istraživanja.

Pre nego što se pridružila LeadNet-u, Katarina je provela nekoliko godina u ugostiteljstvu, što joj je donelo veliko iskustvo u komunikaciji sa ljudima iz različitih zemalja, kao i iskustvo u menadžmentu.

Katarina je završila srednju Pravno-poslovnu školu u Beogradu. Tečno govori engleski jezik i poseduje B nivo znanja španskog jezika.