LeadNet je Executive Search kompanija, osnovana 2018. godine, kao rezultat ekstenzivnog iskustva u executive search-u, ne samo u Srbiji i Adriatik regiji, već i širom Evrope, gde god potencijalni klijenti i kandidati mogu biti dosegnuti. Naš cilj je da nastavimo da radimo primenjujući prave standarde i procedure procesa direktnog traženja vodećih kadrova (executive search), da ostanemo fokusirani na srednje i vrhovne rukovodeće pozicije i da privučemo kandidate primenom metodologije direktnog kontakta. Činjenica da naši kandidati veoma često postaju i naši klijenti, i obrnuto, čini našu ulogu još odgovornijom i zahteva najviše profesionalne standarde u saradnji sa obema stranama. Ovo zahteva strateški pristup i usko ciljanu pretragu. Od 01. Januara 2021., postali smo Associate Consultant Mercuri Urval-a, vodeće globalne firme u oblastima Executive Search-a, profesionalne selekcije i savetovanja talenata.

 • Fokusirani smo na kvalitet a ne na kvantitet
 • Visok nivo na koji smo fokusirani zahteva veoma usko ciljnu pretragu, a ne masovnu regrutaciju i proces selekcije
 • Naši intervjui su polustrukturirani i fokusirani smo na zahtevane kompetencije
 • Ne predstavljamo našim klijentima tri najbolja kandidata već isključivo kandidate koje ispunjavaju uslove i nastavljamo sa pretragom dok ih ne pronađemo
 • Naši izveštaji su napisani bez “belih rukavica”
 • Tokom celokupnog procesa poštujemo poverljivost obeju strana

Naša misija

je da pružimo podršku klijentima kako bi pronašli najbolje rukovodioce, menadžere i stručnjake za svoje poslovanje u Srbiji i jadranskom regionu. Našim savetima i predlozima, podržavamo njihove poslovene napore i pomažemo da iznađu najbolja rešenja.

Naša vizija

da budemo najpouzdaniji i najpoverljiviji partner koji pruža usluge pronalaženja vodećih kadrova u Srbiji; partner koji će biti cenjen zbog svog profesionalnog pristupa, potpune posvećenosti i visokih poslovnih i etičkih standarda.

Osnovne vrednosti i principi

U svim koracima tokom procesa LeadNet poštuje svoje osnovne vrednosti i principe:

 • Profesionalizam i visoke etičke standarde,
 • Posvećenost tokom celokupnog procesa,
 • Poštovanje dogovorenih rokova,
 • Transparentnost, tačnost i iskrenost,
 • Poverljivost i zaštitu ličnih podataka,
 • Standardizovane procese i procedure.
Profesionalizam i visoki etički standardi:

Svaku fazu našeg procesa, od prvog pristupa pa do samog kraja, prati profesionalni pristup, komunikacija i naporan rad. Poštujemo različitosti u zahtevima, radnim iskustvima, stručnosti i praktičnom umeću. Prema svim našim klijentima i kandidatima ophodimo se sa najvećim poštovanjem.

Posvećenost tokom celokupnog procesa

LeadNet prihvata samo onaj broj projekata koji može da realizuje bez negativnog efekta po kvalitet. Pouzdano, visoko obrazovano i obučeno osoblje radi na projektima kao tim tokom svih njegovih faza. Mi smo, kao mali tim, u stanju da prilagodimo vremenske okvire ili neke faze projekta zahtevima klijenta, ali nismo spremi da načinimo bilo kakve kompromise koji mogu ugrozili kvalitet procesa.

Poštovanje dogovorenih rokova

Tokom procesa LeadNet poštuje dogovorene rokove koji se odnose na svaku pojedinačnu fazu projekta. Rokovi mogu biti produženi samo u slučaju neočekivanih okolnosti ili prilagođeni novim vremenskih okvirima dogovorenim sa klijentom.

Transparentnost, tačnost i iskrenost

Svaki projekat i proces direktnog traženja (executive search) koji sprovodi LeadNet zasnovan je na poverenju i transparentnosti. Naš cilj je da nas klijenti smatraju za pouzdanog partnera, onog na koga mogu da računaju tokom rešavanja pitanja koja se odnose na njihovo poslovanje i osoblje. Iskreni smo prilikom davanja svog mišljenja, jasni u pružanju informacija i veoma pažljivi kod prihvatanja novih projekata.

Poverljivi izveštaji, pripremljeni za uži krug kandidata, kao rezultat našeg procesa direktnog traženja, (executive search) pripremljeni su u skladu sa zahtevima projekta/pozicije. Svaki kandidat je opisan potpuno transparentno, tačno i iskreno. Sve izveštaje priprema konsultant koji je obavio intervjue i prikazuju pravu i potpunu sliku svakog kandidata.

Poverljivost i zaštita ličnih podataka

Kao kompanija koja se bavi procesom direktnog traženja (executive search) vodećih kadrova, igramo važnu ulogu u zaštiti podataka svih učesnika u procesu – naših klijenata, kandidata ali takođe i svih drugih institucija koje mogu imati pristup poverljivim podacima. Stoga je LeadNet preduzelo sve mere predostrožnosti kako bi zaštitio takve podatke.

LeadNet poseduje zvanično registrovane baze podataka, u skladu sa zakonom Republike Srbije i implementira sve procese i dokumentaciju kako bi osigurao usaglašenost sa lokalnim zakonodavstvom i zahtevima koji se odnose na njihovo pravilno čuvanja i procesuiranje.

LeadNet podržava mogućnost jednakog zapošljavanja i vrši objektivnu procenu svih kvalifikovanih kandidata. LeadNet neće vršiti diskriminaciju kvalifikovanih kandidata iz ma kog razloga, uključujući rasnu i versku pripadnost, seksualno opredeljenje, nacionalno poreklo, starost ili invaliditet.

Standardizovani procesi i procedure

Kako bi podigao svoje poslovanje na još viši i profesionalniji nivo LeadNet je odlučio da u svoju operativu implementira ISO 9001 standard. JUQS i IQNet (The International Certification Network) sertifikat za ISO 9001 standard iz domena: Direktnog traženja (executive search) i selekcije kandidata za pozicije srednjeg i vrhovnog rukovodstva, procesu kompetencija i konsalting na polju ljudskih resursa.