POLITIKA KVALITETA

Svoj poslovni uspeh organizacija LeadNet zasniva na stručnosti i profesionalnosti svojih kadrova i visokom kvalitetu svojih usluga i zadovoljenju potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana.
Politika kvaliteta je zasnovana je na uspostavljanju i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema, uz stalno poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom i povećanje efektivnosti i efikasnosti kompletnog poslovanja preduzeća.

Politika kvaliteta poštuje sledeće odrednice:

 • Ispunjenje zahteva naših klijenata (korisnika) naših usluga;
 • Visoki kvalitet i konkurentski odnos cene i kvaliteta usluge;
 • Kontinualno poboljšanje efektivnosti i efikasnosti svih aspekata organizacije LeadNet I izgradnja imiđža;
 • Visoka stručnost i kompetentnost zaposlenih;
 • Povećanje tržišnog učešća u oblasti osnovne delatnosti preduzeća;
 • Dosledno poštovanje zakona, propisa, kodeksa, standard iz delatnosi preduzeća, kao i ugovornih klauzula;
 • Proširivanje asortimana usluga shodno najnovijim svetskim trendovima;
 • Primena, održavanje i kontinuirano unapređenje sistema menadžmenta kvalitetom;
 • Uključivanje svih zaposlenih u sistem menadžmenta kvalitetom;
 • Kontinualno preispitivanje uspostavljene politike i opštih ciljeva preduzeća od strane najvišeg rukovodstva;
 • Podržavanje jednakih mogućnosti u zapošljavanju za svakog kandidata i objektivno ocenjivanje svih kvalifikovanih osoba;
 • Podržavanje poslovanja u Srbiji i jadranskoj regiji potragom za najboljim rukovodiocima gdje god se oni mogu naći;
 • Poštovanje dogovorenog nivoa poverljivosti procesa (Sve informacije koje klijent deli sa nama ostaju sa nama i samo one koje su odobrene biće podeljene sa kandidatima);
 • Intervjue vode iskusni konsultanti pod visokim profesionalnim standardima;
 • Poštuje se kodeks zaštite ličnih podataka tokom procesa;
 • Preduzimaju se potrebne mere kako bi se obezbedila sigurnost i bezbednost podataka koji se obrađuju i kako bi se izbegao sukob interesa;
Certificate
Sertifikat
iQnet
iso