Sladjana Ginić

Vlasnik i direktor

Nakon 15 godina bogatog iskustva u snažnim internacionalnim kompanijama, čija je profesionalna delatnost proces direktnog traženja (executive search), Slađana je odlučila da u aprilu 2018. godine osnuje sopstvenu kompaniju pod nazivom Leadnet d.o.o. – Leadership Networking. Ona je odlučila da nastavi da se bavi granom delatnosti direktnog traženja (executive search) i da ostane fokusirana na rukovodeći kadar, vodeće i srednje rukovodeće pozicije. Od januara 2021. godine, Slađana je takođe angažovana kao Saradnik – Konsultant MU kompanije, i zajedno sa svojim timom pruža podršku MU kolegama širom CEE regije.

Pre nego što je osnovala Leadnet-a Slađana je pet i po godina rukovodila beogradskom kancelarijom firme Amrop Adria. Pored Srbije rukovodila je i projektima širom Jadranske regije, ali takođe i globalnim projektima, u zavisnosti od potreba klijenata.

Počela je da radi u oblasti konsaltinga 2003. godine, poslujući u drugoj međunarodnoj kompaniji koja se bavila procesom direktnog traženja (executive search), u kojoj je radila deset godina. Slađana je igrala važnu ulogu u različitim projektima direktnog traženja (executive search), kako za interne tako i za eksterne potrebe. Bila je korporativni instruktor za proces direktnog traženja (executive search) i sprovođenja intervjua za sve novo zaposlene i redovno je održavala obuku na raznim lokacijama. Slađana poseduje dobro razumevanje srpskog tržišta, a takođe veoma je dobro upoznata sa tržištem Jugoistočne Evrope i drugim evropskim tržištima.

Slađana je otpočela svoju karijeru u spoljnoj trgovini. Bila je odgovorna za aktivnosti uvoza-izvoza i održavala je odnose sa kupcima i dobavljačima iz mnogih evropskih zemalja. Godine 2001. promenila je smer svoje karijere ka ljudskim resursima. Pre nego što je krenula da se bavi konsaltingom iz oblasti ljudskih resursa, Slađana je bila Direktor ljudskih resursa jedne od tada najvećih kompanija koja se bavila proizvodnjom napitaka.

Katarina Andjelković

Istraživač

Katarina se pridružila LeadNet-u u novembru 2018. godine, i nalazi se na poziciji Istraživača. Pored pružanja neophodne podrške za klijente i kandidate tokom celog procesa selekcije, Katarina vodi projekte direktne pretrage za različite industrije i međunarodne klijente, ne samo lokalno, već širom Adrijatik i CEE regije.

Katarina je student Kliničke psihologije na Filozofskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom njenih studija, stekla je široko znanje u raznim oblastima psihologije, od kojih su neke studije individualnih razlika, emocija i ličnosti, procene i psihopatologija. Kao deo studija Katarina je obavila višestruke eksperimente i ispitivanja, gde je bila koautor istraživačkog rada i ko-kreator testa ličnosti za merenje interkulturalne osetljivosti. Tokom ovog perioda stekla je znanje u procesu i metodologiji istraživanja.

Pre nego što se pridružila LeadNet-u, Katarina je provela nekoliko godina u ugostiteljstvu, što joj je donelo veliko iskustvo u komunikaciji sa ljudima iz različitih zemalja, kao i iskustvo u menadžmentu.

Katarina je završila srednju Pravno-poslovnu školu u Beogradu. Tečno govori engleski jezik i poseduje B nivo znanja španskog jezika.

Katarina Rešćanski

Istraživač

Katarina se pridružila kompaniji LeadNet u martu 2022. godine kao Istraživač. Kao deo istraživačkog tima, Katarina pruža svu potrebnu podršku u realizaciji projekata, uključujući direktnu pretragu, preliminarne intervjue, i vođenje sve neophodne korespondencije, kako sa kandidatima, tako i sa klijentima.

Katarina je završila osnovne studije psihologije istraživačkog usmerenja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Svoju ekspertizu gradila je u domenu teorijskih i primenjenih istraživanja u oblasti detekcije laganja, profajlinga, forenzičke i kriminalističke psihologije. Prvu stručnu praksu stekla je na Odseku za kriminalističku psihologiju i poligrafska ispitivanja Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra. Kasnije, radeći na izradi standarda i protokola za forenzičku analizu izjava u cilju poboljšanja istražnih procesa, u sklopu Evropske agencije za forenziku, nadogradila je svoja znanja i veštine iz domena efektivne komunikacije i psihološke procene široke namene.

Kao stručni saradnik u izdavačkoj kući Sinapsa edicije, proširila je svoja znanja u oblasti izrade i upotrebe psiholoških mernih instrumenata, i stekla iskustvo u domenu privrednog poslovanja, marketinga i prodaje.

Pored psihologije, Katarina se aktivno bavi plesom kroz povremene angažmane u pozorištu i na filmu. Katarina tečno govori engleski jezik, a francuskim se služi na B1-B2 nivou znanja.

Mila Milić

Istraživač

Mila se pridružila LeadNet timu u januaru 2023. godine kao Istraživač. Angažovana je na projektima direktne pretrage kandidata na tržištima širom centralno-istočne Evrope. Radi na procesima istraživanja tržišta i identifikovanja i kontaktiranja adekvatnih kandidata za tražene pozicije. Radi preliminarne intervjue i pruža podršku konsultantima u svim fazama procesa istraživanja.

Završila je osnovne i master akademske studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer za grčki jezik, književnost i kulturu, a na trećoj i četvrtoj godini studija, izučavala je i nemački jezik. Tokom studija je bila stipendista Aristotelovog Univerziteta u Solunu i Kapodistrijasovog Univerziteta u Atini, te je tako stekla jezičke kompetencije na C2 nivou za grčki jezik.

Povremeno je bila angažovana kao simultani prevodilac, a radila je i u privatnoj školi jezika, gde je predavala engleski i nemački jezik. Nakon završenih osnovnih studija, radila je u osnovnoj školi kao profesor nemačkog jezika, a nakon toga je bila zaposlena u ambasadi Republike Kipar u Beogradu, kao prevodilac za grčki jezik.

Mila je završila Petu beogradsku gimnaziju. Pored grčkog i nemačkog, tečno govori i engleski jezik.