Category:Translation Priorities: Optional.
Writen By:LeadNet team

Proces je završen nakon što izabrani kandidat potpiše Pismo o angažovanju. Tokom faze pripreme ponude i pregovora oko uslova ugovora LeadNet je tu da pruži neophodnu podršku obema stranama kako bi taj proces bio brži, efikasniji i pre svega uspešan.