Category:Translation Priorities: Optional.
Writen By:LeadNet team

Nakon odobrenja šire liste sledi faza intervjua. LeadNet koristi lični intervju kao svoju osnovu alatku za procenu. Polustrukturirane lične intervjue će obaviti iskusni konsultant što treba da osigura da kandidati odgovaraju zahtevima za traženu poziciju. Intervju takođe treba da osigura da bi takva promena predstavljala odgovarajući korak za kandidata po pitanju njegovih profesionalnih očekivanja i ciljeva.