U zavisnosti od kompleksnosti pozicije, LeadNet može da sprovede proces traženja ne samo na tržištu Srbije već i na drugim tržištima Jadranske regije, kao i evropskom i globalnom tržištu, gde god se potencijalni kandidati mogu naći. Veličina regije na kojoj se vrši pretraga će uticati na dužinu procesa, ali svakako ne i na kvalitet procesa.

Geografski opseg usluga mora biti jasno definisan u fazi brifinga i poštovan od obeju strana.