Category:Translation Priorities: Optional.
Writen By:LeadNet team

Planiranje kontinuiteta ključnih ljudskih resursa (succession planning) predstavlja proces koji pomaže kompanijama da budu spremne za (neočekivani) odlazak ključnih ljudi sa ključnih pozicija. Planiranje kontinuiteta ključnih ljudskih resursa (succession planning) znači da je kompanija spremna za takve situacije tako što identifikuje potencijalne naslednike koji treba da budu pripravni, spremni ali takođe i voljni da preduzmu nove uloge.

Proces treba bude usaglašen  sa poslovnom strategijom i planovima i realizovan u potpunoj koordinaciji sa Sektorom za ljudske resurse.